نمایش 1–24 از 2718 نتیجه

گروه علوم انسانی

علوم انسانی، رشته‌های آکادمیکی (دانشگاهی) هستند که جنبه‌های مرتبط با ویژگی‌های تمدن انسانی را مطالعه کرده و آموزش می‌دهند.

امروزه، علوم انسانی، بیشتر، به دانش‌هایی گفته می‌شود که در مقابل علوم طبیعی (همانند آموزش‌های فنی حرفه ای) قرار دارد. به عنوان نمونه علوم اجتماعی از آن نوع است

دانشمندان علوم انسانی از روش‌هایی استفاده می‌برند که در درجه اول تحلیلی

و نقادانه یا نظریه پردازانه هستند و مجهز به اجزا و ابزار مهمی در تاریخ بشری می‌باشند

که از روش‌های عمدتاً مبتنی بر تجربه در علوم تجربی متمایز می‌شوند

مجموعه ی دلتا بزرگترین مجموعه از کتاب گروه علوم انسانی را به خود اختصاص داده است