نمایش 1–24 از 57 نتیجه

علوم پایۀ پزشکی نام گروهی از رشته‌های علوم پایه است که هدف و کاربرد آن‌ها مستقیما در خدمت علم پزشکی می‌باشد.

مجموعه ی دلتا بزرگترین و گسترده ترین پزشکی علوم پایه را در مجموعه ی خود جای داده است تا بتواند نیاز دانشجویان را تا حد امکان بر طرف کند