نمایش دادن همه 16 نتیجه

مهندسی علوم مواد

علم مواد (به انگلیسی: Materials Science) یا مهندسی و علم مواد

یک حوزهٔ میان رشته‌ای است که در آن رابطهٔ بین ساختار و خواص مواد به منظور

طراحی مواد جدید برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون فناوری مواد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علم مواد یا مهندسی مواد  و کتاب مهندسی علوم مواد یکی از اصلی‌ترین رشته‌های

مهندسی است زیرا دیگر رشته‌های مهندسی بدون مواد صنعتی ساخته شده

توسط مهندسین مواد کارایی ندارند به عنوان مثال همه قطعات یک سیستم کامپیوتر با علم مواد ساخته می‌شود

یا همه مصالح مورد نیاز ساختمان‌سازی برای رشته عمران را مهندسین مواد می سازند. در واقع بخش عمده ی مهندسی مواد از علم فیزیک و شیمی تشکیل شده است