نمایش 1–24 از 125 نتیجه

مهندسی عمران

یکی از شاخه‌های مهندسی است، که به طراحی، نگهداری و ساخت

سازه‌های طبیعی و مصنوعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد.

این مهندسی، پس از مهندسی جنگ، قدیمی‌ترین نظام مهندسی به‌شمار می‌آید

و امروزه این مهندسی، حد واصل مهندسی نظامی و مهندسی غیرنظامی محسوب می‌گردد.مهندسی محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، ژئودزی، مهندسی

حمل و نقل، علوم زمین، علوم جوی، مهندسی قانونی، مهندسی شهری و غیره از جمله شاخه‌های علمی هستند که به بهبود پروژه‌های مهندسی عمران کمک می‌کنند.

مجموعه دلتا بزرگترین مجموعه در خصوص کتاب این رشته از شاخه های فنی و مهندسی با گستردگی و تنوع می باشد تا بتواند در حد امکان نیاز دانشجو را بر طرف کند.