نمایش 1–24 از 153 نتیجه

کتاب مهندسی معماری و شهرسازی

شهرسازی در یک تعریف عام عبارتست از مداخله و تنظیم فضا و فعالیت به منظور بهبود

کیفیت زندگی ساکنان. در کتب درسی دانشگاهی آمده‌است که مجموعهٔ روش‌ها

و تدابیر ارزشمند و مفیدی که متخصصین امور شهری به وسیلهٔ آن شهرها را بهتر می‌سازند، به

شهرسازی یا علم تنسیق شهرها شهرت دارد.یا شهرسازی عبارت است از مطالعهٔ طرح‌ریزی

و توسعهٔ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.

کتاب مهندسی معماری و شهرسازی در مجموعه دلتا با بیشترین و گستردگی و تنوع در این مجموعه است تا بتواند در حد امکان نیاز دانشجویان را بر طرف کند.