نمایش 1–24 از 154 نتیجه

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی

خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت ، مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان

نظیر افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و حتی ملت‌هاست.

در واقع واژهٔ در دنیای امروز معانی متعددی دارد که بیان کننده رویکردهای متفاوت در بیان محتوای اصلی اقتصاد است.

در یک تعریف کامل ، علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است.

مجموعه ی دلتا بزرگترین و گسترده ترین مجموعه ای را به خود اختصاص داده است

تا بتواند تا حد امکان نیاز دانشجویان در خصوص تهیه کتاب را برآورده کند