مشاهده همه 21 نتیجه

علوم سیاسی که گاهی اوقات سیاست‌شناسی نامیده می‌شود

ارسطو این علم را به عنوان مطالعهٔ حکومت تعریف می‌کند.این علم بسیار زیاد

با سیاست در عرصهٔ نظر و در میدان عمل، تحلیل نظام‌های سیاسی و رفتارهای سیاسی

سر و کار دارد. اندیش مندان سیاسی خود را درگیر در شناسایی ارتباطات اساسی میان شرایط و تحولات سیاسی می‌بینند و از طریق این کار سعی در ساختن اصولی اساسی

برای منظم کردن علم سیاست و پیش‌بینی کارهای سیاسی در جای جای دنیا دارند.

-8%
110,400 تومان