نمایش 1–24 از 496 نتیجه

مدیریت عبارت است از به کارگیری علم و هنر در هماهنگی و هدایت منابع مالی یا انسانی و یا هردو ، در رسیدن به هدف با حداکثر کارایی است.

مجموعه ی دلتا بزرگترین و گسترده ترین مجموعه در تهیه و پخش مدیریت در دو دسته نو ودست دوم می باشد تا بتواند نیاز دانشجویان را تا حد امکان بر طرف کند.