نمایش 1–24 از 280 نتیجه

-15%

سال دهم

دوره ی متوسط دارای سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم در نظام جدید می باشد که در نظام قدیم به سه پایه اول دوم و سوم دبیرستان تقسیم می شدند

هرکدام از این پایه ها به دو شاخه نظری و فنی حرفه ای و کاردانش تقسیم می شود

و خود شاخه ی نظری به سه رشته ی تجربی ، ریاضی و انسانی تقسیم می شود

که در هر مراتب و پایه درس های به خصوص خود را دارند

سال یازدهم نیز برای هر شاخه و هر رشته درس های مخصوص به خود دارد

و یکسری کتاب های عمومی و مشترک و یکسری کتاب های تخصصی نیز دارد